Renovationsopgaver

Vi har 2 biler med tip- og hejselad med en lasteevne på : 8 og 18 T total.
Godkendt transportør og indsamler

Industrirenovation
Containerservice: 2 stk. Renovationsbiler 25T og 18T.
Vi kan tilbyde udlejning og tømning af container der dækker lige jeres virksomheds behov.

Containerfarve:
Vores standardfarve er grøn, men kan også levere i andre farver hvis det ønskes.

Affaldsfraktioner:

  • Pap/papir
  • Plast
  • Brændbart affald
  • Haveaffald
  • Træ
  • Beton
  • Murbrokker
  • Jern/metal
  • Jord

Valg af containere 120L-1800 liter

Anvendelse:
Denne type beholdere er velegnede til virksomheder såsom kontor- landbrug, mindre lager aktiviteter, butikker og værksteder, til indendørs og udendørs placering eller til brug ved evt. trange pladsforhold, hvor muligheder for, at komme ind med større køretøjer er udelukket.

Størrelse:

Beholdere med 2 hjul:
Denne type minibeholdere leveres med 2 hjul i standardstørrelserne 120-240 liter. 
Disse beholdere er meget velegnet til frasortering af plast til genanvendelse eller makkuleringsmateriale.

Beholdere med 4 hjul:
Denne type minicontainere leveres med 4 hjul i standardstørrelserne 400-1800 liter.

Ovennævnte containerne kan leveres med lås eller forberedes til lås, der sikrer, at andre ikke har adgang.
Plastsække for bedre hygiejne, kan leveres til disse containere.

Åbne containere 12-16 m3:
Denne type containere er egnet til store affaldsmængder, større affaldsenheder, samt specialopgaver så som bygge- og oprydningsopgaver.

Lukket container 12-16 m3: 
Anvendes til løst brændbart affald, genanvendeligt affald såsom plast, pap og papir.
Lås kan påmonterers.

Miljøstyrelsens Affaldsregister
Vi er tilmeldt Miljøstyrelsens Affaldsregister og er registreret under indsamler og transportør. Vi sørger for den årlige indberetning til affaldsregisteret.